Lëscht vun de Fësch zu Lëtzebuerg

Vu Wikipedia

An dëser Lëscht vun de Fësch zu Lëtzebuerg sinn all Fëschaarten opgezielt déi bis elo zu Lëtzebuerg gesinn oder gefaange goufen, sief et datt s'am Land natierlech virkommen (z. B. d'Baachfrell), oder datt se hei agefouert an ausgesat goufen (z. B. d'Reeboufrell).

Aus praktesche Grënn goufen och d'Néngaen (Petromyzontidae), déi keng Fësch sinn, an d'Lëscht opgeholl.[1]

D'Aartelëscht, an och déi lëtzebuergesch Nimm, baséieren op der Lëscht vum H.J. Troschel, déi 2010 am Buch Fische in Luxemburg vun der Administration de la gestion de l'eau publizéiert goufen.

D'Fësch déi zu Lëtzebuerg heemesch sinn, si mat engem Stärchen (*) markéiert.

Famill Acipenseridae[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Mierstär * Acipenser sturio Europäischer Stör Esturgeon d'Europe Ausgestuerwen

Famill Anguillidae, Éilen[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Éil * Anguilla anguilla Europäischer Aal Anguille d'Europe Staark a Gefor

Famill Centrarchidae, Sonnebarschen[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Sonnepiisch Lepomis gibbosus Sonnenbarsch Perche soleil Agebiergert, fest etabléiert

Famill Clupeidae, Hierken[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Els * Alosa alosa Maifisch Grande alose Ausgestuerwen
Kleng Els Alosa fallax Finte Alose feinte Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen

Famill Cobitidae, Grondelen[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Grondel * Barbatula barbatula Bachschmerle Loche franche Net a Gefor
Déck Grondel * Misgurnus fossilis Schlammpeitzger Loche d'étang Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen
Kleng Grondel * Cobitis taenia Steinbeißer Loche de rivière Staark a Gefor

Famill Cottidae, Groppen[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Kauzekapp * Cottus gobio Groppe Chabot commun Net a Gefor

Famill Cyprinidae, Kaarpefësch[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Aland * Leuciscus idus Aland Ide mélanote Vum Ausstierwe bedreet
Amerikanesch Ellchen Pimephales sp. - Pimephales Agefouert, dofir net evaluéiert
Ellchen * Phoxinus phoxinus Elritze Vairon Net a Gefor
Baarf * Barbus barbus Barbe Barbeau commun A Gefor
Daimchen * Rhodeus amarus Bitterling Bouvière Staark a Gefor
Pseudorasbora parva Blaubandbärbling Pseudorasbora Agefouert, dofir net evaluéiert
Grouss Bréissem * Abramis brama Brachsen Brème commune Net a Gefor
Minn * Leuciscus cephalus Döbel Chevesne Net a Gefor
Gibel * Carassius gibelio Giebel Carassin argenté Agefouert, dofir net evaluéiert
Graasskaarp Ctenopharyngodon idella Graskarpfen Carpe de roseau Agefourt, reproduzéiert sech net zu L.
Gif * Gobio gobio Gründling Goujon Net a Gefor
Kleng Bréissem * Abramis bjoerkna Güster Brème bordelière Net a Gefor
Lau * Leuciscus leuciscus Hasel Vandoise Net a Gefor
Koppege Kaarp * Carassius carassius Karausche Carassin commun Vum Ausstierwe bedreet
Liederkaarp * Cyprinus carpio carpio Lederkarpfen Carpe cuir Net a Gefor, Zuuchtform
Kaarp Cyprinus carpio Karpfen Carpe commune Agefouert, net evaluéiert
Marmorkaarp Aristichthys nobilis Marmorkarpfen Carpe à grosse tête Agefouert, net evaluéiert
Moderlieschen Leucaspius delineatus Moderlieschen Able de Heckel Warscheinlech agefouert, net evaluéiert
Makréil Chondrostoma nasus Nase Hotu A Gefor
Rapfen * Aspius aspius Rapfen Aspe A Gefor
Routa * Rutilus rutilus Rotauge Gardon Net a Gefor
Routfieder * Scardinius erythrophthalmus Rotfeder Rotengle A Gefor
Schlei * Tinca tinca Schleie Tanche Net a Gefor
Schneiderfësch * Alburnoides bipunctatus Schneider Spirlin Net a Gefor
Sëlwerkaarp Hypophthalmichthys molitrix Silberkarpfen Carpe argentée Agefouert, net evaluéiert
Blénkert * Alburnus alburnus Ukelei Ablette Net a Gefor

Famill Esocidae, Hiechten[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Hiecht * Esox lucius Hecht Brochet A Gefor

Famill Gadidae, Quappen[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Laangfëschmudder * Lota lota Quappe Lotte Vum Ausstierwe bedreet

Famill Gasterosteidae[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Spuerk * Gasterosteus aculeatus Dreistachliger Stichling Épinoche Net a Gefor

Famill Gobiidae[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Schwaarzmiergrondel * Neogobius melanostomus Schwarzmund-Grundel Gobie à taches noires Net heemesch, eng invasiv Aart

Famill Ictaluridae[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Zwergwels Ameiurus sp. Katzenwels Barbotte brune Agefouert, dofir net evaluéiert

Famill Percidae[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Piisch * Perca fluviatilis Flussbarsch Perche commune Net a Gefor
Zander Sander lucioperca Zander Sandre Agefouert, dofir net evaluéiert
Steepiisch / Houerekand * Gymnocephalus cernuus Kaulbarsch Grémille A Gefor

Famill Pleuronectidae, Plattfësch[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Rubbel * Platichthys flesus Flunder Flet commun Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen

Famill Salmonidae, Salmoniden[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Äsch * Thymallus thymallus Äsche Ombre commun A Gefor
Baachfrell * Trutta trutta Bachforelle Truite fario Net a Gefor
Séifrell Salmo trutta lacustris Seeforelle Truite de lac Agefouert, dofir net evaluéiert
Reeboufrell Oncorhynchus mykiss Regenbogenforelle Truite arc-en-ciel Agefouert, dofir net evaluéiert
Baachsaibling Salvelinus fontinalis Bachsaibling Omble de fontaine Agefouert, dofir net evaluéiert
Spatznues Coregonus sp. Felchen Coregonus Agefouert, dofir net evaluéiert
Salem * Salmo salar Lachs Saumon Ausgestuerwen
Bläiwäisser * Salmo trutta Meerforelle Truite de mer Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen
Spatznues * Coregonus lavaretus oxyrhinchus Schnäpel Coregonus Ausgestuerwen
Séisaibling Salvelinus alpinus Seesaibling Omble chevalier Agefouert, dofir net evaluéiert

Famill Siluridae, Welsen[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Wels * Silurus glanis Europäischer Wels Silure glane A Gefor

Famill Petromyzontidae, Néngaen[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Nénga * Lampetra planeri Bachneunauge Lamproie de Planer A Gefor
Lamproer * Lampetra fluviatilis Flussneunauge Lamproie de rivière Ausgestuerwen
Grousst Nénga * Petromyzon marinus Meerneunauge Lamproie marine Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen

Literatur[änneren | Quelltext änneren]

  • Troschel, H.J., 2010. Fische in Luxemburg. Erausgi vun der Administration de la gestion de l'eau, Lëtzebuerg. Imprimerie Fr. Faber, Miersch. 213 S. (2. erweidert an aktualiséiert Oplo).
  • Lëtzebuerger Sportsfederatioun (FLPS), Editeur, ouni Joer (warscheinlech 2020). D'Fësch an d'Fëschwelt zu Lëtzebuerg. Les poissons et la pêche au Luxembourg. Fische und Fischerei in Luxemburg. Imprimerie de l'Est - Echternach, 100 S. Ouni ISBN.

Kuckt och[änneren | Quelltext änneren]

Referenzen an Notten[Quelltext änneren]

  1. D'Fësch selwer gëtt et als sollech net méi an der moderner, phylogeneetescher Klassifikatioun, wou s'op eng Rëtsch aner, strikt monophyletesch Gruppe verdeelt sinn. Aus praktesche Grënn gi si an enger méi traditioneller Klassifikatioun als eege Grupp bäibehalen.