Lëscht vun de Fësch zu Lëtzebuerg

Vu Wikipedia

An dëser Lëscht vun de Fësch zu Lëtzebuerg sinn all Fëschaarten opgezielt déi bis elo zu Lëtzebuerg gesinn oder gefaange goufen, sief et datt s'am Land natierlech virkommen (z. B. d'Baachfrell), oder datt se hei agefouert an ausgesat goufen (z. B. d'Reeboufrell).

Aus praktesche Grënn goufen och d'Néngaen (Petromyzontidae), déi keng Fësch sinn, an d'Lëscht opgeholl.[1]

D'Aartelëscht, an och déi lëtzebuergesch Nimm, baséieren op der Lëscht vum H.J. Troschel, déi 2010 am Buch Fische in Luxemburg vun der Administration de la gestion de l'eau publizéiert goufen.

D'Fësch déi zu Lëtzebuerg heemesch sinn, si mat engem Stärchen (*) markéiert.

Famill Acipenseridae[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Mierstär * Acipenser sturio Europäischer Stör Esturgeon d'Europe Ausgestuerwen Acipenser sturio.jpg

Famill Anguillidae, Éilen[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Éil * Anguilla anguilla Europäischer Aal Anguille d'Europe Staark a Gefor Anguilla anguilla.jpg

Famill Centrarchidae, Sonnebarschen[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Sonnepiisch Lepomis gibbosus Sonnenbarsch Perche soleil Agebiergert, fest etabléiert Lepomis gibbosus 01.jpg

Famill Clupeidae, Hierken[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Els * Alosa alosa Maifisch Grande alose Ausgestuerwen Alosa alosa.jpg
Kleng Els Alosa fallax Finte Alose feinte Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen Alosa fallax.jpg

Famill Cobitidae, Grondelen[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Grondel * Barbatula barbatula Bachschmerle Loche franche Net a Gefor Wilhelma Schmerle.jpg
Déck Grondel * Misgurnus fossilis Schlammpeitzger Loche d'étang Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen Misgurnus fossilis 2009 G1.jpg
Kleng Grondel * Cobitis taenia Steinbeißer Loche de rivière Staark a Gefor Steinbeisser 001.jpg

Famill Cottidae, Groppen[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Kauzekapp * Cottus gobio Groppe Chabot commun Net a Gefor Cottus gobio (in situ).jpg

Famill Cyprinidae, Kaarpefësch[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Aland * Leuciscus idus Aland Ide mélanote Vum Ausstierwe bedreet IdeLeuciscusIdus50cm.JPG
Amerikanesch Ellchen Pimephales sp. - Pimephales Agefouert, dofir net evaluéiert Pimephales notatus.jpg
Ellchen * Phoxinus phoxinus Elritze Vairon Net a Gefor Phoxinus.jpg
Baarf * Barbus barbus Barbe Barbeau commun A Gefor Barbel.jpg
Daimchen * Rhodeus amarus Bitterling Bouvière Staark a Gefor Rhodeus sericeus.jpg
Pseudorasbora parva Blaubandbärbling Pseudorasbora Agefouert, dofir net evaluéiert Pseudorasbora parva(edited version).jpg
Grouss Bréissem * Abramis brama Brachsen Brème commune Net a Gefor Braxen, Iduns kokbok.jpg
Minn * Leuciscus cephalus Döbel Chevesne Net a Gefor Squalius cephalus Prague Vltava 2.jpg
Gibel * Carassius gibelio Giebel Carassin argenté Agefouert, dofir net evaluéiert Carassius gibelio 2008 G3.jpg
Graasskaarp Ctenopharyngodon idella Graskarpfen Carpe de roseau Agefourt, reproduzéiert sech net zu L. Grass carp fexx.jpg
Gif * Gobio gobio Gründling Goujon Net a Gefor Gobio gobio.jpg
Kleng Bréissem * Abramis bjoerkna Güster Brème bordelière Net a Gefor SilverBreamBliccaBjoerknaCropped.JPG
Lau * Leuciscus leuciscus Hasel Vandoise Net a Gefor Leuciscus leuciscus drawing.jpg
Koppege Kaarp * Carassius carassius Karausche Carassin commun Vum Ausstierwe bedreet CarassiusCarassius8.JPG
Liederkaarp * Cyprinus carpio carpio Lederkarpfen Carpe cuir Net a Gefor, Zuuchtform Vánoční kapr.jpg
Kaarp Cyprinus carpio Karpfen Carpe commune Agefouert, net evaluéiert Common carp.jpg
Marmorkaarp Aristichthys nobilis Marmorkarpfen Carpe à grosse tête Agefouert, net evaluéiert Bighead carp b.gif
Moderlieschen Leucaspius delineatus Moderlieschen Able de Heckel Warscheinlech agefouert, net evaluéiert LeucaspiusDelineatusMale.JPG
Makréil Chondrostoma nasus Nase Hotu A Gefor Chondrostoma nasus (aka).jpg
Rapfen * Aspius aspius Rapfen Aspe A Gefor Aspius aspius.jpg
Routa * Rutilus rutilus Rotauge Gardon Net a Gefor Rutilus rutilus 2009 G3.jpg
Routfieder * Scardinius erythrophthalmus Rotfeder Rotengle A Gefor Scardinius erythropthalmus 2009 G1.jpg
Schlei * Tinca tinca Schleie Tanche Net a Gefor FemaleTench1.JPG
Schneiderfësch * Alburnoides bipunctatus Schneider Spirlin Net a Gefor Alburnoides bipunctatus sujtásos küsz.jpg
Sëlwerkaarp Hypophthalmichthys molitrix Silberkarpfen Carpe argentée Agefouert, net evaluéiert Hypophthalmichthys molitrix 02.jpg
Blénkert * Alburnus alburnus Ukelei Ablette Net a Gefor AlburnusAlburnus1.JPG

Famill Esocidae, Hiechten[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Hiecht * Esox lucius Hecht Brochet A Gefor Hecht.jpg

Famill Gadidae, Quappen[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Laangfëschmudder * Lota lota Quappe Lotte Vum Ausstierwe bedreet Trüsche Walchensee.jpg

Famill Gasterosteidae[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Spuerk * Gasterosteus aculeatus Dreistachliger Stichling Épinoche Net a Gefor Gasterosteus aculeatus.jpg

Famill Gobiidae[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Schwaarzmiergrondel * Neogobius melanostomus Schwarzmund-Grundel Gobie à taches noires Net heemesch, eng invasiv Aart A large neogobius melanostomus.jpg

Famill Ictaluridae[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Zwergwels Ameiurus sp. Katzenwels Barbotte brune Agefouert, dofir net evaluéiert Ameiurus nebulosus.jpg

Famill Percidae[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Piisch * Perca fluviatilis Flussbarsch Perche commune Net a Gefor Perca fluviatilis Prague Vltava 4.jpg
Zander Sander lucioperca Zander Sandre Agefouert, dofir net evaluéiert Gös, Iduns kokbok.jpg
Steepiisch / Houerekand * Gymnocephalus cernuus Kaulbarsch Grémille A Gefor Gymnocephalus cernuus Pärnu River Estonia 2010-01-06.jpg

Famill Pleuronectidae, Plattfësch[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Rubbel * Platichthys flesus Flunder Flet commun Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen Platichthys flesus 1.jpg

Famill Salmonidae, Salmoniden[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Äsch * Thymallus thymallus Äsche Ombre commun A Gefor Thymallus thymallus2.jpg
Baachfrell * Trutta trutta Bachforelle Truite fario Net a Gefor Bachforelle Zeichnung.jpg
Séifrell Salmo trutta lacustris Seeforelle Truite de lac Agefouert, dofir net evaluéiert
Reeboufrell Oncorhynchus mykiss Regenbogenforelle Truite arc-en-ciel Agefouert, dofir net evaluéiert Truite arc-en-ciel.jpg
Baachsaibling Salvelinus fontinalis Bachsaibling Omble de fontaine Agefouert, dofir net evaluéiert Salvelinus fontinalis.jpg
Spatznues Coregonus sp. Felchen Coregonus Agefouert, dofir net evaluéiert Sik, Iduns kokbok.jpg
Salem * Salmo salar Lachs Saumon Ausgestuerwen Salmo salar (crop).jpg
Bläiwäisser * Salmo trutta Meerforelle Truite de mer Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen Wst meerforelle stoer 001.jpg
Spatznues * Coregonus lavaretus oxyrhinchus Schnäpel Coregonus Ausgestuerwen Sik, Iduns kokbok.jpg
Séisaibling Salvelinus alpinus Seesaibling Omble chevalier Agefouert, dofir net evaluéiert Arctic Char.jpg

Famill Siluridae, Welsen[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Wels * Silurus glanis Europäischer Wels Silure glane A Gefor Silurus glanis 02.jpg

Famill Petromyzontidae, Néngaen[änneren | Quelltext änneren]

Lëtzebuergeschen Numm Wëssenschaftlechen Numm Däitschen Numm Franséischen Numm Rout Lëscht (Lëtzebuerg) Bild
Nénga * Lampetra planeri Bachneunauge Lamproie de Planer A Gefor Sorgenti del Pescara 21 (RaBoe).jpg
Lamproer * Lampetra fluviatilis Flussneunauge Lamproie de rivière Ausgestuerwen Lampetra fluviatilis.jpg
Grousst Nénga * Petromyzon marinus Meerneunauge Lamproie marine Rezent net nogewisen, warscheinlech ausgestuerwen Petromyzon marinus.jpg

Literatur[änneren | Quelltext änneren]

  • Troschel, H.J., 2010. Fische in Luxemburg. Erausgi vun der Administration de la gestion de l'eau, Lëtzebuerg. Imprimerie Fr. Faber, Miersch. 213 S. (2. erweidert an aktualiséiert Oplo).
  • Lëtzebuerger Sportfederatioun (FLPS), Editeur, ouni Joer (warscheinlech 2020). D'Fësch an d'Fëschwelt zu Lëtzebuerg. Les poissons et la pêche au Luxembourg. Fische und Fischerei in Luxemburg. Imprimerie de l'Est - Echternach, 100 S. Ouni ISBN.

Kuckt och[änneren | Quelltext änneren]

Referenzen an Notten[Quelltext änneren]

  1. D'Fësch selwer gëtt et als sollech net méi an der moderner, phylogeneetescher Klassifikatioun, wou s'op eng Rëtsch aner, strikt monophyletesch Gruppe verdeelt sinn. Aus praktesche Grënn gi si an enger méi traditioneller Klassifikatioun als eege Grupp bäibehalen.