Code Insee

Vu Wikipedia
(Virugeleet vu(n) INSEE)

A Frankräich sinn Insee-Coden oder INSEE-Coden numeresch oder alphanumeresch Coden, déi vum nationalen Institut fir Statistik a Wirtschaftsstudien (fr: Institut National de la Statistique et des Études Économiques) vergi ginn. Si ëmfaassen d'Awunner, d'Communautéiten an d'Gesellschaften.

Den offizielle geographesche Code ass eng Nomenklatur vun de franséische Gemengen déi den INSEE erausgëtt.