Lëscht vun den Uertschaften am Areler Land

Vu Wikipedia

Dës Lëscht vun den Uertschaften am Areler Land ass en Deel vun de Referenztabellen.

Hiwäis fir d'Tabell ze benotzen:
Dës Lëscht kann een zortéieren. An der Virastellung sinn d'Uertschaften alphabetesch nom Lëtzebuerger Numm zortéiert.
Lëtzebuergesch Franséisch Däitsch Gemeng bis 1976 Gemeng vun 1977 un Arrondissement Bemierkung
Aalmert Almeroth ? Nobressart Attert Arel
Aasler Anlier Ansler (vereelzt) Anlier Habay Virton
Affen Fouches Offen (vereelzt) Hachy Arel Arel
Alenuewen Viville Altenhofen (vereelzt) Bonnert Arlon Arel
Al-Habech Habay-la-Vieille Alt-Habich (vereelzt) Habay-la-Vieille Habay Virton
Arel Arlon Arel Arlon Arlon Arel Nl: Aarlen
Atert Attert Attert Attert Attert Arel
Attem Athus Athem (vereelzt) Athus Aubange Arel
Baardebuerg/Badebuerg Clairefontaine Bardenburg (vereelzt) Autelbas Arlon Arel
Barnech Barnich Barnich Autelbas Arlon Arel
Beetem/Beeten Battincourt Bettenhofen (vereelzt) Halanzy Aubange Arel
Beierchen Côte-Rouge Beierchen Tontelange Arlon Arel (bei Bunnert)
Béiwen/Béiweng Buvange Böwingen Wolkrange Messancy Arel
Bieben Bébange Bebingen Habergy Messancy Arel
Birelhaff Ferme Birel Birelhof Autelbas Arlon Arel
Bunnert Bonnert Bunnert Bonnert Arlon Arel
Däisch-Meier/Däitsch-Meesch Meix-le-Tige Deutsch-Meer
(och Meisch, allebéid vereelzt)
Meix-le-Tige Saint-Léger Virton
Déifert Differt Deifert Messancy Messancy Arel
Diddebuerg Thiaumont Diedenburg (vereelzt) Thiaumont Attert Arel
Éibeng/Éiben Aubange Ibingen Aubange Aubange Arel
Iden/Éiden Udange Udingen Toernich Arlon Arel lokal: Oiden
Ëmsong Musson Emsong (vereelzt) Musson Musson Virton
Esch-op-der-Huurt Aix-sur-Cloie Esch auf der Hurt Halanzy Aubange Arel
Faascht Faascht Fascht Attert Attert Arel
Frällen/Frellen Freylange Freilingen Heinsch Arlon Arel
Fruessen Frassem Frassem Bonnert Arlon Arel
Gäichel Gaichel ? Guirsch ? Arlon Arel
Gehaanselchert Nobressart Elcheroth (vereelzt) Nobressart Attert Arel
Gielef Guelff Guldorf (vereelzt) Habergy Messancy Arel
Gierleng Guerlange Gerlingen/Gellet (vereelzt) Messancy Aubange Arel
Giisch Guirsch Girsch (vereelzt) Guirsch Arlon Arel
Gréimel Grumelange Greimelingen (vereelzt) Martelange Martelange Arel
Grendel Grendel ? Attert Attert Arel
Häerzeg Hachy Herzig (vereelzt) Hachy Habay Virton
Häischel Heinsch Heischlingen (vereelzt) Heinsch Arlon Arel
Heckbus Heckbous Heckbusch Guirsch Arlon Arel
Heeschtert Heinstert Heistert Nobressart Attert Arel
Hiewerdang Habergy Hewerdingen (vereelzt) Habergy Messancy Arel
Hondeleng/Hondel Hondelange Hondelingen (vereelzt) Hondelange Messancy Arel
Hueldang Halanzy Holdingen (vereelzt) Halanzy Aubange Arel
Katterwang Quatre-Vents Katterwang Bonnert Arel Arel
Laser Longeau Langwasser (och Laser, vereelzt) Messancy Messancy Arel
Leschert Lischert ? Thiaumont Attert Arel
Lottert Lottert ? Thiaumont Attert Arel
Luschert Louchert Luchert Nobressart Attert Arel
Luxeroth Luxeroth ? Attert Attert Arel
Maartel Martelange Martelingen (vereelzt) Martelange Martelange Arel
Metzert Metzert ? Tontelange Attert Arel
Miezeg Messancy Metzig (vereelzt) Messancy Messancy Arel
Missech/Misseg Mussy-la-Ville Mutzich (vereelzt) Mussy-la-Ville Musson Virton
Néidleng Noedlange Niedlingen ? Messancy Arel
Nei-Habech Habay-la-Neuve Neu-Habich (vereelzt) Habay-la-Neuve Habay Virton
Neipärel/Neipiérel Neuperlé Neu-Perl Martelange Martelange Arel
Nidderelter Autelbas Niederelter (vereelzt) Autelbas Arlon Arel
Noutem Nothomb Nottem (vereelzt) Nothomb Attert Arel
Parrt Parette ? Nothomb Attert Arel
Pass Post ? Attert Attert Arel
Réidel Radelange Radelingen, Redel (vereelzt) Martelange Martelange Arel
Réissech/Reissich Rachecourt Resingen/Ressig (vereelzt) Rachecourt Aubange Arel
Rill Rulles ? Rulles Habay Virton
Roudenhaff Rodenhoff Rodenhof Attert Attert Arel
Rousebierg Rosenberg Rosenberg Arlon ? Arlon Arel
Schakeler Schockville Schockweiler (vereelzt) Attert Attert Arel
Schântmiël Chantemelle Chantmill (vereelzt) ? Étalle Virton
Schappech Schoppach Schoppach Heinsch Arlon Arel
Schättljong/Schasteljong Châtillon Schasteljung Châtillon Saint-Léger Virton
Schuedeck Schadeck Schadeck Attert Attert Arel
Séilen Sélange Selingen (vereelzt) Sélange Messancy Arel
Seimerech Seymerich Seimerich Bonnert Arlon Arel
Siesselech Sesselich Sesselich ? Arlon Arel
Silljes/Zieljhee Saint-Léger Zillig (vereelzt) Saint-Léger Saint-Léger Virton
Stackem Stockem Stockheim Heinsch Arlon Arel
Sterpenech Sterpenich Sterpenich Autelbas Arlon Arel
Stienen Stehnen Stehnen Autelbas Arlon Arel
Sues Sampont Saas (vereelzt) Hachy Arlon Arel
Tattert Tattert ? Thiaumont Attert Arel
Ternech/Täernech Toernich Törnich (vereelzt) Toernich Arlon Arel
Tiirpen Turpange Türpingen (vereelzt) Messancy ? Messancy Arel
Tontel Tontelange Tontelingen (vereelzt) Tontelange Attert Arel
Uewerelter Autelhaut Oberelter (vereelzt) Autelbas Arlon Arel
Wallesser Vlessart ? Anlier Léglise Neufchâteau
Walzeng Waltzing Walzingen Bonnert Arlon Arel
Wanen Vance Wanen (vereelzt) Étalle ? Étalle Virton
Weller Weyler Weiler Autelbas Arlon Arel
Wellertäerchen/Täertchen Villers-Tortru Törtchenweiler/ Tortert (vereelzt) Étalle ? Étalle Virton
Weltrich/Weeltrich Witry ? Witry Léglise Neufchâteau
Wollbierg Wolberg Wolberg Autelbas Arlon Arel
Woulker Wolkrange Wolkringen (vereelzt) Wolkrange Messancy Arel