Zousazschëld Modell 7

Vu Wikipedia

De Modell 7 ass en Zousazschëld aus dem Lëtzebuerger Code de la Route. D'Ënnerkategorië vum Modell 7 ginn un, datt d'Dauer fir ze parken oder ze stationéiere limitéiert ass.

  • De Modell 7a, deen ënner de Schëlter C, 18 an E, 23 hänke kann an op deem d'Symbol vum engem Parkdisque drop ass, weist deene Chaufferen déi parken oder stationéieren un, datt si sech un d'Reegele vum Artikel 167bis hale mussen, absënns datt si de Park-Disque stellen an d'maximal Stationéier- oder Parkdauer anhale mussen. Hanner dem Symbol steet d'Opschrëft vun der maximaler Stationéier- oder Parkdauer an eventuell den Deeg an den Auerzäite wéini d'Limitt gëllt an der Zuel vun de Parkplazen déi betraff sinn. Wa speziell Reegele fir Awunner gëllen, dann ass hanner dem Symbol vum Parkdisque nach eng Opschrëft „sauf résidents avec vignette“ mat eventuell dem Wunnsecteur.

D'Illustratiounen hei drënner si Beispiller vum Modell 7a:

Schëld C,18 mam Zousazschëld Modell 7b (mat spezielle Reegele fir Awunner)
  • De Modell 7b, deen ënner de Schëlter C, 18 an E, 23 bis E, 23d hänke kann an op deem d'Symbol vum engem Apparat fir Parkticketen drop ass, weist deene Chaufferen déi parken oder stationéieren un, datt si eng Stationéier- oder Parktax bezuelen an de Parkticket sou hanner d'viischt Glace vum Auto leeë mussen, sou datt e vu bausse gelies ka ginn; si mussen och d'maximal Stationéier- oder Parkdauer anhalen, déi um Ticket steet. Am Fall wou d'Tax elektronesch bezuelt gëtt, ouni datt en Ticket ausgi gëtt, ass et erlaabt geméiss der maximal erlaabter Stationéier- oder Parkdauer ze parken oder ze stationéieren, an ënner der Konditioun datt eng Vignette fir d'elektronesch Bezuelen - sou wéi et vun engem Gemengereglement virgesinn ass – sou hanner d'viischt Glace vum Auto geluecht gëtt, datt ee se vu bausse liese kann. Hanner dem Symbol steet d'Opschrëft vun der maximaler Stationéier- oder Parkdauer an eventuell den Deeg an den Auerzäite wéini d'Limitt gëllt an der Zuel vun de Parkplazen déi betraff sinn. Wa speziell Reegele fir Awunner gëllen, dann ass hanner dem Symbol vum Park-Disque nach eng Opschrëft „sauf résidents avec vignette“ mat eventuell dem Wunnsecteur.

D'Illustratiounen hei drënner si Beispiller vum Modell 7b:

  • De Modell 7c, deen ënner de Schëlter C, 18 an E, 23 hänke kann an op deem d'Symbol vun enger Parkauer drop ass, weist deene Chaufferen déi parken oder stationéieren un, datt si eng Stationéier- oder Parktax bezuelen an d'maximal Stationéier- oder Parkdauer anhale mussen, geméiss dem Betrag dee bezuelt gouf an der Dauer déi op der Parkauer ugi gëtt. Am Fall wou d'Tax elektronesch bezuelt gëtt, ass et erlaabt geméiss der maximal erlaabter Stationéier- oder Parkdauer ze parken oder ze stationéieren, an ënner der Konditioun datt eng Vignette fir d'elektronesch Bezuelen - sou wéi et vun engem Gemengereglement virgesinn ass – sou hanner d'viischt Glace vum Auto geluecht muss ginn, datt ee se vu bausse liese kann. Hanner dem Symbol steet d'Opschrëft vun der maximaler Stationéier- oder Parkdauer an eventuell den Deeg an den Auerzäite wéini d'Limitt gëllt an der Zuel vun de Parkplazen déi betraff sinn. Wa speziell Reegele fir Awunner gëllen, dann ass hanner dem Symbol vun der Parkauer nach eng Opschrëft „sauf résidents avec vignette“ mat eventuell dem Wunnsecteur.

D'Illustratiounen hei drënner si Beispiller vum Modell 7c:

Schëld C, 18 mam Zousazschëld Modell 7d
  • De Modell 7d, deen ënner dem Schëld C, 18 hänke kann an op deem eng Dauer drop steet, mat der Opschrëft „excepté“ virdun, an eventuell vun Deeg an Auerzäiten, weist un datt d'Stationéieren limitéiert ass op déi Dauer déi uginn ass.

D'Illustratioun hei drënner ass e Beispill vum Modell 7d:

Originaltext aus dem Code de la Route:[1]

2.7. Les sous-catégories du modèle 7 indiquent que le stationnement ou le parcage sont à durée limitée:

  • Le modèle 7a, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du disque de stationnement ou de parcage, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l'obligation de se conformer aux dispositions de l'article 167bis, notamment l'obligation d'exposer le disque de stationnement ou de parcage et de respecter la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Le symbole est suivi de l'inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Il peut être suivi de l'inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique et de l'inscription du nombre d'emplacements visés. Lorsque des modalités particulières en matière de stationnement ou de parcage sont prévues en faveur des résidents, le symbole du disque est également suivi de l'inscription «sauf résidents avec vignette» et, le cas échéant, de l'inscription du secteur de stationnement résidentiel.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d'éventuelles dispositions particulières prévues par la réglementation communale en matière de stationnement et de parcage. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7a.

  • Le modèle 7b, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23 à E,23d, et qui porte le symbole du parcmètre à distribution de tickets, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l'obligation de payer une taxe de stationnement ou de parcage, d'exposer le ticket du côté intérieur du pare-brise du véhicule, de sorte que son côté recto soit lisible de l'extérieur et de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle qu'indiquée par l'heure limite inscrite sur le ticket. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage est autorisé pour la durée sollicitée par l'usager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant, qu'une vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule de sorte à être lisible de l'extérieur. Le symbole est suivi de l'inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Il peut être suivi de l'inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique et de l'inscription du nombre d'emplacements visés. Lorsque des modalités particulières en matière de stationnement ou de parcage sont prévues en faveur des résidents, le symbole du disque est également suivi de l'inscription „sauf résidents avec vignette“ et, le cas échéant, de l'inscription du secteur de stationnement résidentiel.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d'éventuelles dispositions particulières prévues par la réglementation communale en matière de stationnement et de parcage. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7b.

  • Le modèle 7c, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du parcmètre à minuterie, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l'obligation de payer une taxe de stationnement ou de parcage et de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle qu'indiquée par l'index du parcmètre à minuterie. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage est autorisé pour la durée sollicitée par l'usager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant, qu'une vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule de sorte à être lisible de l'extérieur. Le symbole est suivi de l'inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Il peut être suivi de l'inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s'applique et de l'inscription du nombre d'emplacements visés. Lorsque des modalités particulières en matière de stationnement ou de parcage sont prévues en faveur des résidents, le symbole du disque est également suivi de l'inscription „sauf résidents avec vignette“ et, le cas échéant, de l'inscription du secteur de stationnement résidentiel.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d'éventuelles dispositions particulières prévues par la réglementation communale en matière de stationnement et de parcage. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7c.

  • Le modèle 7d, qui peut compléter le signal C,18 et qui porte l'inscription d'une durée précédée de la mention „excepté“ ainsi que, le cas échéant, l'inscription de jours et d'heures, indique que le stationnement est limité à la durée indiquée, le cas échéant aux jours et heures indiqués. L'illustration ci-après est un exemple du modèle 7d.

Referenzen an Notten[Quelltext änneren]

  1. Artikel 107 – IX. Symboles et indications additionnels aus dem Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques mat Ännerungen duerno, op Legilux - den Droitsportal vun der Lëtzebuerger Regierung; fir d'lescht gekuckt de 15. Februar 2014.